Общински закрити велопаркинги – достъп и информация


 

 

Текста и проучването подготвиха Жени Шамис и
Здравко Василев от Велоклуб „УСТРЕМ“.

След множество запитвания от велосипедисти и установена липса на информация в обществото, решхме да направим проучване и да разясним процедурата, възможностите и начините за получаване на достъп (чип) за ползване на общинските закрити велопаркинги.

Съоръженията направени като пилотна мярка по проекта MOBISEC (http://www.eumobisec.eu) от Черноморската регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ), в партньорство с още две европейски общини от Испания и Англия. Паркингите са проектирани от испанския партньор на проекта, с идеята да осигурят безплатно по-сигурно място за съхраняване на велосипедите, а това да мотивира повече граждани да използват този вид транспорт. Сигурността се осигурява чрез видеонаблюдение и чипове с уникален код за достъп, който се записва и проверява при всяко влизане. Разпределението на паркингите е направено на принципа по два паркинга на районно кметство. Първите около 100 чипа са раздадени с помощта на Велоклуб "Устрем".

След приключване на проекта, собствеността бива прехвърлена към Община Варна, която няма ясна концепция за стопанисването и експлоатацията им. След няколко месеца, в които не се случва нищо, се взема решение стопанисването да се прехвърли към районните кметства. Към момента те отговарят и за предоставянето на чипове за достъп на гражданите. Процедурата е описана по-долу.

Можете да видите електронна карта на закритите велопаркинги и друга велосипедна инфраструктура на следния адрес: http://eumobisec.eu/mobisecVarna/

Като за начало всяко районно кметство е получило между 10 и 20 чипа. Когато те свършат, се очаква от Община Варна като собственик, да поръча и предостави още. Към момента няма яснота по този въпрос и процедура може да се забави, така че най-бързите печелят.

Процедура

1.    Заявление

Подаването на завление става в районното кметство, според адресната ви регистрация. То е в свободен текст, чрез него официално уведомявате, че желаете чип за достъп. Нужно е в него да попълнете личните си данни, които ще бъдат внесени в договора.

Подготвили сме примерна БЛАНКА, която можете да използвате за улеснение.

2.    Подаване

След като вече сте написали заявлението, можете да го подадете лично в деловодството или да го изпратите на имейла на районното кметство. Ако използвате електронния вариант, напишете към кого да бъде препратено - името на отговарящия за това човек. Вижте адресите, контактите и имената най-долу. Можете да използвате следния готов текст:

„Здравейте, 
Моля, заявлението да бъде предоставено на Светослав Симов, ет. 2, стая 25
(за всяко кметство пишете името на отгварящия за това човек).

Моля, в обратен отговор да получа входящ номер.

Имена и вашия телефон за връзка

3.    Входящ номер на заявлението - Задължително, помолете да ви дадат входящ номер. Само чрез него, ще можете да следите какво се случва с документа.

4.    Уговаряне на среща – Няколко дни след подаване на заявлението се свържете със служителя отговарящ за предоставянето на чиповете и си уговорете среща за подписване на договор и предаване на чипа за достъп.

5.    Подписвате договор и ви предоставят чипа – и двете са за срок от 1 година. Услугата е безплатна!

Районни кметства във Варна

1.    Район Приморски

Страница: http://www.primorski.bg/

Имейл: primorski@varna.bg

Отговарящ: Васил Павлов, ет. 2, стая 27, тел: 052 359 146

Приемни дни: пон. и четв. 8:30 – 12:30. Може и през останалите дни, но не е сигурно.

Към 20.11.2018 г. чиповете са изчерпени и няма информация дали и кога ще има още

2.    Район Одесос

Страница: http://www.odesos.bg/

Имейл: delovodstvo@odesos.bg

Отговарящ: инж. Елена Георгиева, ет. 2 стая 210, 052 612 879, 0887 900 630

Приемни дни: пон. 8:30 – 12:30 ч. И през останалите дни може да се отиде. Само тук се изискват 10 лв депозит за чипа!

3.    Район Младост

Страница: http://www.varna-mladost.com/

Деловодство: 052 820 881

Имейл: rnmladost@varna.bg

Отговарящ: Полина Кръстева-Хаджиева, Старши експерт "Собственост", 052 820 862, бл. 47, Дадени са само 10 чипа.

4.    Владислав Варненчик

Страница: http://vladislavovo.bg

Имейл: vladislavovo@varna.bg

Деловодство: 052 575 736

Отговарящ: Рали Димитров, стая 108, тел. 052 575 723, rdimitrov@varna.bg Служителят е в постоянно движение. Ако стационарния телефон не работи, направете опит да се свържете, чрез негова колежка на тел. 0882 255 955

5.    Район Аспарухово

Страница: http://www.asparuhovo.bg
Имейл:
asparuhovo@varna.bg
Деловодство:
052 370 141
Отговарящ:
Станчева - секретар на района, тел. 052 370 065
Приемни дни:
Всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа. Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа. Дадени са само 10 чипа!

Кметствата Тополи и Зведица не раздават чипове, защото на тяхна територия няма паркинги и са отделни населени места.

Публикации по темата:

 
Добавена на: 2017-05-25